Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidentui

VALDUI ADAMKUI

 

L A I Š K A S

 

2005-06-21

Kaunas

 

 

Sveiki, pone Prezidente,

 

rašau šį laišką, nes šiuo Lietuvai svarbiu momentu labai pravartu būtų žinoti, kur eina mūsų Lietuva. Daugelis garsių intelektualų pastebi didėjančią krizę. Tai matyti iš gana dažnai kylančių skandalų ir nesusipratimų. Vos ne kiekvienas valstybės pareigūnas turi savo Lietuvos ateities viziją ir stengiasi ją įgyvendinti arba ieško bendros visiems Lietuvos žmonėms priimtiniausios. Iš pirmo žvilgsnio negalima nustatyti ar šie keliai sutampa ar skiriasi, nes kiekvienas nėra išreiškęs savo požiūrio ar bent parodęs prie kurios Lietuvos ateities vizijos prisideda. Gal būt valdžios atstovų ir eilinių piliečių požiūriai yra skirtingi?

Kodėl rašau būtent Jums? Juk Lietuvoje yra daug spaudos atstovų ar žemesnių instancijų. Jau metai laiko aš bandau surasti dienraštį, kuriame galėčiau išdėstyti savo mintis Lietuvos ateities klausimu. Tačiau pastebėjau, kad dauguma dienraščių turi savo požiūrį ir su juo nesutampančius ignoruoja. Tuo pačiu pastebėjau, kad spauda šiuo metu atlieka korespondento, besivaikančio įvykusį gaisrą, vaidmenį. Nemanau, kad ir Seime kam nors rimtai rūpėtų globaliniai Lietuvos klausimai. Ten politinė kova vyksta vienas kitų klaidų ieškojime. Tokiu atveju konstruktyvus darbas vyks labai sunkiai.

Pridėtame projekte apie ateities vizijos paieškos principus, manau, galima bus rasti racionalaus grūdo. Tai yra mano ilgų stebėjimų ir apmąstymų rezultatas. Ar man pavyko susisteminti ir kiek galima aiškiau išreikšti savo požiūrį - nežinau. Aš Lietuvos ateityje matau be galo didelę perspektyvą. Tik jai pasiekti reikia tam tikro supratimo, įvertinimo ir tam tikrų įrankių. Manau, daug kas išaiškės iš pačios mano ateities vizijos.

 

_____________________________________________________________

 

 

Atsakymas

 

 

 

 

 

 

 

Ý