Ši vertybių sistema, kurią galima vadinti ir
hierarchija, gimė 2004-11-01 dieną.

     Jos tikslas – surasti esminius, svarbiausius
dėsningumus, kurie ryškiai veikia žmogaus,
visuomenės, žmonijos, gyvybės aplamai ir gal būt
materijos egzistenciją. Buvo svarbu teisingai
surikiuoti tuos dėsningumus pagal jų svarbą,
reikšmę ir įtaką.

     Ši sistema nėra nukopijuota, tobulinta iš kitos,
ar skolinta. Vienintelis jos šaltinis - stebėjimai, patyrimai ir gyvenimas. Gal būt analogijų rasite, bet jos kilmė yra didelis, svarbus, reikšmingas kūrinys - dokumentas gimęs būtent aukščiau nurodytą dieną.

    Šios sistemos - piramidės pamatas glaudžiai susijęs su materija. Tuo tarpu jos viršūnė - dvasingumas yra spinduliavimo pagrindas. Jis įtakoja visus žemesnius piramidės - sistemos laipsnius. Tarp pir
amidės laipsnių vyksta energijos ir informacijos cirkuliacija - judėjimas.

    Ši sistema yra kaip matavimo skalė, kuria galima išmatuoti, įvertinti ir gauti sprendimus daugeliui reiškinių, objektų, asmenybių, organizacijų ir kitų sistemų.

    Ši sistema yra maksimaliai koncentruota, išvalyta nuo nereikalingos, sudėtingos ir sunkiai naudojamos informacijos. Kaip ja naudotis, bus nagrinėjama atskirai.
     Tęsiant esminių vertybių temą, bandykime panagrinėti koks yra žmogaus ir Dievo esminių vertybių santykis.
      Paveikslėlyje parodyta dviejų vertybių sistemų junginys. Vidinė pir
amidė atitinka žmogaus vertybes, išorinė - violetinė - Dievo. Kaip matyti, Dievo esminės vertybės apima tris žmogui būdingas vertybes - teisingumą, gailestingumą ir dvasingumą. Riba, skirianti teisingumą ir gailestingumą yra labai neryški, nes parinkti veiksmingiausią priemonę nėra taip paprasta.
      Žmogaus vertybių sistemoje dvasingumo viršūnė yra beveik nepastebima, nes daugumai žmonių dvasingumas nėra esminė vertybė. Tuo tarpu žmogaus išlikimas daugiausia yra jo rūpestis, gal net perdėtas. Dievas padeda žmogui išlikti per teisingumą, gailestingumą bei dvasingumą. Tiesioginė įtaka materijai - kūnui gana reta.
      Žmogaus piramidės viršūnės neryškumas dar parodo, kad nežinia kas žmogų valdo. Ar tai jo paties siekiai, ar kieno nors jam įdėtos mintys. Tokiu būdu, dvasingumo lokalizavimas konkrečiame žmoguje yra gana sudėtingas. Ar jis pats save tapatina su kuriomis nors mintimis, ar pačios mintys nepastebimai vadovauja jo asmenybei. Vadovavimo iš viršaus neigimas yra dar blogesnis, nes iš apačios viskas matosi daug blogiau. 
      Tuo atveju, kai žmogaus esminės vertybės sutampa su Dievo vertybėmis, gali atsirasti ryšys, kontaktas. Tuomet Dievas gali veikti per žmogų. Neatitikimas, prieštaravimas nutraukia ryšį. esminės vertybės tolsta, nustoja galios arba veikia priešingai savo paskirčiai.
Vyro ir moters esminių vertybių atstovavimas vertybių sistemoje
2006-09-01
   Kadangi nagrinėjome žmogaus ir Dievo esminių vertybių santykį, tai vertėtų patyrinėti  vyro ir moters esmines vertybes.
    Schemoje kairėje parodytos vyrui ir moteriai labiausiai būdingos esminės vertybės. Šis vertybių pasiskirstymas labiausiai būdingas pasidalinusiems vaidmenimis vyrui ir moteriai. Tai dažniausiai vyraujantis šeimos modelis.
    Vyriškosios vertybės užtikrinamos
protu, logika, o moteriškosios - jausmų, emocijų pagalba. Jeigu vyras protu viską pasveria, įvertina, išmąsto, reikalauja, tai moteris emocijų, jausmų pagalba rūpinasi globa, meile, grožio realizacija.
    Dvasingumas neturi išreikštos vyriškosios ar moteriškosios prigimties. Tai abi puses vienijanti vertybė. Ji, kaip ir išlikimas, jungia vyrą ir moterį. Tai gana dėsninga, nes dvasiniame bei fiziniame lygmenyje vyras ir moteris yra lygūs.
    Tuomet, kai šeimoje, santykiuose nėra pasidalinimo vaidmenimis, visas vertybes harmoningai užtikrinti yra gana sunku. Moteriai sunkiau užtikrinti teisingumą bei tobulėjimą, vyrui - gailestingumą bei grožį, nors šiuolaikinėje visuomenėje šie vaidmenys praranda prasmę, kas priveda žmones prie moralinio ir fizinio išsekimo.
    Yra tokių atvejų, kai niekas neatstovauja  dvasingumo. Tuomet ryšiai nėra pakankamai stiprūs arba jie paremti kitais pagrindais - asmenine nauda ar kuo nors kitu. Dvasingume glūdi įsivaizduojamas, juntamas ryšys su žmogumi, su antrąja savo puse. Jis palaiko mintinį ryšį su  vaikais, artimaisiais bei savo aplinka.
2006-09-19
©2005-2008. Visos teisės saugomos
Rašykite mums
Vertybių įskiepis
DISKUSIJOS
M * M * T ^ M
Esminių vertybių sistema
iki 2006-08-31
MINČIŲ MOKSLAS
Žmogaus ir Dievo Esminių vertybių sistema
P.S. Skelbiant šią informaciją  būtina nurodyti jos šaltinį.
Diskusijos apie vertybes
Modelio išklotinė
Teisingumas
Gailestingumas
Tobulėjimas
Grožis
Dvasingumas
Išlikimas
Vyriškoji
pusė
Moteriškoji
pusė
Protas
Jausmai