Norinčius ir galinčius bendradarbiauti, kviečiame prisidėti prie Minčių mokslo kūrimo, tobulinimo,  įgyvendinimo bei technologijų finansavimo.
Informacijos kiekis gana didelis ir pastoviai auga, todėl viską apdoroti reikia laiko, finansų bei žmogiškųjų resursų.


el. paštas:
arciaas@yahoo.com    
  
  
MINČIŲ MOKSLAS
  

    
                    
     
Objektai: Mintys ir su jomis susiję reiškiniai.
                       Žmogus, jo vidinis pasaulis.
                       Technologinės mintys.

        Tikslai:   Atskleisti minčių dėsnius ir jų poveikį įvairiose srityse.
                       Optimaliausias, saugiausias minčių naudojimas.
                      
©2006.Visos teisės saugomos
Minčių fontanas
~ ~ ~ ~
Ateities vizija
MINTYS
Laiškai
Vertybių sistema
Diagnostikos centras
Manifestas
Brandi visuomenė
Vertybių įskiepis
Apie vertybes
Gyvenimo tikslas
Kas svarbiausia?
MF paskirtis
Pažinimo kelias
Tikėjimas
M*M*T^M
FORUMAS
                          Minčių mokslo veiklos sritys    
Tiriamoji
  
Šviečiamoji
  
Įspėjamoji
  
Minčių mokslo įvadas. Ką tiria šis mokslas, kam jis reikalingas?  
• Kas yra mintis? Apibrėžimas.
Minčių tyrimo metodologija, ypatumai. (2006-07-25)
• Minties atsiradimas.
• Minties egzistavimo laikas.
• Minties išnykimas.
• Minties materializacija.
• Minčių veikimo terpė.
• Minčių plitimo, plėtimosi būdai.
• Minčių valdymas, slopinimas, stiprinimas, nukreipimas.
Valdymo pavojai.
• Minčių egzistavimo lygiai.
• Minčių išraiškos būdai.
• Minčių pranešimai, jų analizė.
Pranešimų naikinimo pasekmės.
• Minčių transformacijos, pokyčiai.
• Minčių supratimo skirtumai.
• Minčių realizacija kūriniuose, daiktuose, gyvūnuose.
• Minčių ir sveikatos sutrikimų ryšio analizė.
• Minčių atpažinimo metodika.
Minties objektyvumo problemos.
• Minčių paprastumas, sudėtingumas.
• Minčių sąveika su mokslais, kitomis sritimis.
Tarpdisciplininiai ryšiai.
• Antgamtinių, neįtikėtinų reiškinių,
stebuklų tyrimai, analizė.
• Parapsichologinių, ekstrasensinių sugebėjimų tyrimas.
• Vienkartinių reiškinių, kuriems netinka eksperimento metodas, tyrimo metodikų išdirbimas.
• Esminių lemtingų gyvenimo įvykių ir minčių ryšys.
• Minčių mokslo perspektyvos. Minčių mokslo ateitis.
• Mintys ir laikas.
• Minčių poveikis organizmo pojūčių sistemoje.
Balsuokite Surask.lt
  
Technologinė

Apie autorių

Paslaugos

Apie Minčių mokslą

Apžvalginė-
paruošiamoji medžiaga:

Trumpa temų apžvalga

Tyrimo metodas  

Minčių savybės

Kūnas - Dvasia

Materijos ir Minties savybių palyginimas

Ateities žvalgas


...

Laiškas prof.
A. Bumblauskui


Laiškas prezidentui Valdui Adamkui


            
Minčių mokslo etapai:

  1.  Duomenų, faktų rinkimas, kaupimas.
  2.  Informacijos apdorojimas, sisteminimas.
  3.  Tyrimai, eksperimentai.
  4.  Sąvokos, terminai.
  5.  Hipotezės, tezės.
  6.  Žinių gavimas (Know-how).
  7.  Dėsningumai, išvados.
  8.  Pritaikymas, panaudojimas.
  9.  Infrastruktūros kūrimas.
10. Panašių technologijų analizė.