Pirmiausia reiktų išsiaiškinti kas yra tos mintys. Posakyje, frazėje gali būti žodžių junginys be minties, su kvaila arba juokinga mintimi. Taip pat yra ir gilių, išmintingų ar net vertingų minčių. O gal mintis tai yra parasčiausias elektrinis signalas, tik įvilktas į sudėtingą atminties arba palyginimų rūbą? Mintis - tai  energija, kuri mus kelia, stabdo, kartais gąsdina, drąsina, nukreipia ar kitaip įtakoja.
     Tuomet ir  gyvūnai turėtų turėti mintis. Juk juos irgi kažkas valdo... kaip dramblius prieš cunamį nuo Sumatru salos.
     Gal mintis yra
universalus signalas, tik skirtingai įvairiose gyvybės rūšyse pasireiškia? Kas žino?
     Kokios mintys vertingiausios žmogui?
______________________________________________________________________
   
          
~~~ "Minčių fontano"  autorių mintys  ~~~

   * Jeigu negali padėti, tai netrukdyk - man, jam, visiems.
   * Vertimas daryti gėrį - blogis.
   * Neieškok kas paslėpta, kai pilna to, kas atidengta.
  
* Tauta, žudanti savo talentus pasmerkia save kančioms.
   * Kai kurie dalykai nekinta amžiais, todėl juos verta turėti po ranka.
   *
Ko nelinki sau - nesiūlyk ir kitiems
  * Jeigu negali padėti žmogui, tai ką jau bekalbėti apie valstybę. ->
  * Ką moteriai duoda grožis? - Augimą kitų sąskaita. Ar tai neteisinga?
- Teisinga, kai grožiu gėrisi visi.
=>
  * Tikėjimas iš tikrųjų yra technologinis įrenginys - minčių ir tikėjimo objekto stiprintuvas.
   * Jeigu nesisaugai pats, tai ir kiti tavęs nesaugos, nebent būtum labai
vertingas. O jeigu esi žalingas, tai - .......             2006-02-20
  * Jeigu žmogaus mintys būtų jo veidas, - ką mes tada matytume?   Archyvinė mintis, 1990-08-14
  * ... Galvok apie visus, bet nepamiršk savęs
     Rūpinkis dvasia, bet nepamiršk kūno
     Puoselėk ryšius, bet neatimk laisvės
     Ieškok naudos, bet nekenk
     Aukokis, bet netapk auka
     Padėk, bet nelik be pagalbos ....... A.G. 2006-02-28
  
* Nepanaudotos geros mintys virsta blogomis. (Mintis, buvusi tituliniame lape iki 2006-03-12)
    * "Geriau skaudi tiesa, nei saldus melas" - Kodėl?   (~1990m.)
   
* Kokią klaidą Rojuje padarė Adomas ir Ieva? - Jie nuskynė pažinimo medžio vaisių. - Reikėjo ne skinti, o palaukti, kol jis sunoks ir pats nukris.
   ... Ir dabar žmonija tęsia tą nuodėmę, jėga skindama pažinimo medžio vaisius. Todėl jie tokie rūgštūs ir sprangūs.    
A.G. 2006-03-23
   
* Išminčius - kas tai? Mokytojas? Gydytojas? Dvasininkas? Teisininkas? Filosofas? Politikas? Analitikas? Išradėjas? Aktorius? Konstruktorius? ... Draugas? Pašnekovas? Kuris iš jų? Ar visi vienu metu?    2006-04-04
   * Ką gali padaryti lengvai - nedaryk sunkiai. Pavyzdžiui, "LT United" laimėti Eurovizijos konkursą. Dabar finale reikia taip sudainuoti, kad norėtųsi išgirsti trečią kartą. O po to dar daug kartų. Pasitikėjimo Jums ir JĖGOS!       2006-05-19

   * "Rugsėjo 1-oji -ne Minčių fontanas, o žinių dušas. Kam - šiltas, kam -šaltas, dažniausiai - drungnas." Kuo mintys skiriasi nuo žinių? - Tuo, kad jos šalia informacijos dar turi mums naudingą energiją. Žinios daugiausiai kemšamos per prievartą - su blogomis mintimis. 2006-09-01

    
* Dvasingumas tai - daug darbų viduje ir tik geriausi išvedami į išorę. 2006-11-10
______________________________________________________________________

                               ~~~
Mintys  iš  kitur  ~~~

    
* Citata: "Seniai yra pasakyta, jog atsilyginti geru už gera yra žmogiška, geru už bloga - angeliška, o blogu už gera - velniška savybė. Mūsų gyvenime galime rasti daug tokių pavyzdžių tiek žmonių, tiek ir valstybių veikloje." XXI amžius 2002-11-20 >

  
*  Citata: „Gyvenimas yra netinkamas būdas elgtis su gyvūnais“. Kurtas Vonnegutas. Bernardinai.lt >


   
* Citata: " Šiuolaikinis mokslas ir mokyklinis auklėjimas teikia matematikos, fizikos, chemijos, etikos ir net religines žinias, bet visiškai nemoko gyvenimo išminties
Jonas Markūnas "Žmogaus nesėkmių ir ligų priežastys ir galimybės jų išvengti"
©2005-2007. Visos teisės saugomos

 
"Minčių fontano" Forume skelbiama Minčių paieška.
Prašome jungtis,
diskutuoti,
vertinti,
skelbti sąvasias įdomias mintis.
Mintys
Rašykite mums
Apie mus
Pagalba
asmeniui/verslui

MINČIŲ mokslas

Diagnostikos centras

Ateities vizija
MINTYS
Laiškai
Vertybių sistema
Manifestas
Brandi visuomenė
Vertybių įskiepis
Apie vertybes
Gyvenimo tikslas
Kas svarbiausia?
MF paskirtis
Gyvenimo varikliai
Pažinimo kelias
Tikėjimas
M*M*T^M
Jeigu...
Lietuvio įvaizdis N

Skaitiniai ...
Mažoji kūryba
Eiliuotos mintys
Pradžia
DISKUSIJOS