©2006.Visos teisės saugomos

  Kopti į kalną, ypač vienam, sunku, bet leistis lengva. Sužinojus, atradus kliūtis, paruošus būdus joms apeiti arba išspręsti, kopimas tampa visai lengvas, malonus. Išdirbama kopimo sistema. Tas pats su ateitimi - kažkas turi ją išžvalgyti. Turi patekti į ją, susipažinti, surasti sunkumus bei nesunkiai sugrįžti (nusileisti nuo viršūnės) atgal, kad galėtum  rasti kelius kliūtims apeiti.

     Ar ateitis (viršūnė) yra viena? Jų gali būti daug ir įvairių. Sunkios, lengvos, sudėtingos, realios, neįdomios, fantastinės ar net stebuklingos. Kuri ateitis (viršūnė) bus pasirinkta? Kai kurios gali būti ir mirtinos. Tai turi išsiaiškinti ateities (viršūnės) žvalgas. Jis turi turėti ypatingų žinių, patirties, sugebėjimų tai veiklai. Juk visa tai - ne žaidimas. Neteisingai išžvalgius ateitį, valstybei ar žmonijai gali kilti labai sudėtingų, o kartais net neišsprendžiamų problemų.

     Ateities žvalgas turi būti be galo įžvalgus, atidus, dėmesingas, suvokiantis, plataus požiūrio, įvairiausių sričių specialistas, nes ateityje visko gali būti. Gal net bus ir visai naujų neregėtų, negirdėtų dalykų, kaip praeityje TV, telefonai, kompiuteriai, lazeriai.
  
     Kaip išsiaiškinti kas bus ateityje? Ar tai bus tik pakitusi dabartis, ar visai nauja? Todėl ateities žvalgas turi labai gerai pastebėti, nujausti ateities tendencijas, numatyti ateities atradimus bei jų pasekmes. Kad tai būtų ne fantazija, ateities žvalgas pats turi būti atradėjas, išradėjas, mokslininkas. Tuo pačiu jis negali turėti neigiamų nusistatymų, nes ateityje jie gali būti neteisingi. Todėl jis negali atmesti nieko, kas vyksta dabartyje. Paprasčiausiai blaiviu, racionaliu, o gal net fantastiniu protu jis turi visa tai įvertinti, panašiai kaip Ž.Vernas ar V.Klarkas.
....................................................................................................

     Žvalgant ateitį labai svarbu suvokti, kad ateityje iki tol buvę paslaptingi dalykai dažnai tampa dėsningais ir gerai panaudojamais.
   
   
Tęsinys ->
ATEITIES ŽVALGAS

Minčių mokslas

Apie Minčių mokslą N

Paslaugos

Apžvalginė-
paruošiamoji medžiaga:

Trumpa temų apžvalga

Minčių savybės

Kūnas - Dvasia

Materijos ir Minties savybių palyginimas
Užsakymams:
arciaas@yahoo.com
1      2       3      4      5
Ateities profesijos