LietuviųAngluRusų

RegistruotisParama

Enter Amount:

FacebookRSS Feed

Ateities žvalgas

Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 
Įrašo turinys
Ateities žvalgas
Puslapis 2
Puslapis 3
Puslapis 4
Puslapis 5
Visi puslapiaiKaip išsiaiškinti, kas bus ateityje? Ar tai bus tik pakitusi dabartis, ar visai nauja? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų galėtų atsakyti "Ateities žvalgas", vienas iš ateities profesijos atstovų. Ateitis, tai lyg nežinomas kalnas, į kurį reikia užkopti.
Kopti į kalną, ypač vienam, sunku, bet leistis lengva. Sužinojus, atradus kliūtis, paruošus būdus joms apeiti arba išspręsti, kopimas tampa visai lengvas, malonus. Išdirbama kopimo sistema. Tas pats su ateitimi - kažkas turi ją išžvalgyti. Tam turi į ją patekti, susipažinti, surasti sunkumus bei nesunkiai sugrįžti (nusileisti nuo viršūnės) atgal, kad galėtų rasti kelius kliūtims apeiti.

Ar ateitis (viršūnė) yra viena? Jų gali būti daug ir įvairių. Sunkios, lengvos, sudėtingos, realios, neįdomios, fantastinės ar net stebuklingos. Kuri ateitis (viršūnė) bus pasirinkta? Kai kurios gali būti ir mirtinos. Tai turi išsiaiškinti ateities (viršūnės) žvalgas. Jis turi turėti ypatingų žinių, patirties, sugebėjimų tai veiklai. Juk visa tai - ne žaidimas. Neteisingai išžvalgius ateitį, valstybei ar žmonijai gali kilti labai sudėtingų, o kartais ir neišsprendžiamų problemų.

Ateities žvalgas turi būti be galo įžvalgus, atidus, dėmesingas, suvokiantis, plataus požiūrio, įvairiausių sričių specialistas, nes ateityje visko gali būti. Gal net bus ir visai naujų, neregėtų, negirdėtų dalykų, kaip praeityje - TV, telefonai, kompiuteriai, lazeriai.

Kaip išsiaiškinti, kas bus ateityje? Ar tai bus tik pakitusi dabartis, ar visai nauja? Ateities žvalgas turi gerai pastebėti, nujausti ateities tendencijas, numatyti ateities atradimus bei jų pasekmes. Kad tai būtų ne fantazija, ateities žvalgas pats turi būti atradėjas, išradėjas, mokslininkas. Tuo pačiu jis negali turėti neigiamų nusistatymų, nes ateityje jie gali būti neteisingi. Todėl jis negali atmesti nieko, kas vyksta dabartyje. Paprasčiausiai blaiviu, racionaliu, o gal net fantastiniu protu jis turi visa tai įvertinti, panašiai, kaip Ž.Vernas ar V.Klarkas.

Žvalgant ateitį labai svarbu suvokti, kad ateityje iki tol buvę paslaptingi dalykai dažnai tampa dėsningais ir gerai panaudojamais. Iš pasakų, fantazijų srities nemažai dalykų įgyvendinama realybėje, su tam tikromis pataisomis. Noras, fantazija skraidyti - sukūrė lėktuvus, raketas. Gal ateityje turėsime skraidančius lėkštes. Svajoję apie susisiekimo priemones, dabar turime telefoną, elektroninį paštą, video telefoną. Ateityje galbūt turėsime minčių-proto-jausmų telefoną, tolimųjų civilizacijų TV. Sugebėjimai sąmonės pagalba per atstumą perduoti, valdyti gali privesti prie tolimų ryšių valdymo per atstumą technikos pagalba.

Sugebėjimai įveikti tikėjimo pagalba gamtos jėgas galbūt galės būti įgyvendinti techniškai ir mes tai dėsningai prognozuojamai galėsime naudoti. Noras, svajonė lengvai išmokti bei žinoti ateityje gali tapti malonia greita ir lengvai pasiekiama realybe. Vaikai mokyklose nesikankins, o stengsis nepraleisti nei vienos pamokos, lyg lankytų fantastinių filmų premjeras.

Daugelis dabartyje anomalinių,  nepaaiškinamų reiškinių ateityje gali tapti normaliais, naudojamais, žinomais. O tai savo ruožtu turėtų stipriai pakeisti dabartinį žmogaus suvokimą, protą, jausmus, sąmonę bei pasąmonę. Kai tai pradės daryti vieni, ir kiti pradės to mokytis, siekti. Taip ateitis dar labiau priartės.

Gali būti taip, kad noras gražiai sugyventi taps visos planetos tikslu, credo. Dvasingumas išsiskleis iš gerosios pusės. Ligos bus gydomos tik prisilietimu ar dar joms neatsiradus bus išaiškinama ir lengvai pašalinama jų priežastis. Žmonių sugyvenimas taps tokiu, kad jie ne trukdytų vienas kitam, bet padėtų, kad ne kova už būvį būtų variklis, o noras bendradarbiauti, realizuoti save visų labui.

Taip didesnioji dalis žmonijos gali tapti kūrėjais, o kiti jiems ne pavydės, bet išmintingai naudosis vaisiais ir bus už tai dėkingi, atsidėkos. Visai tai gali būti, nors taip dar nėra. Tai priklauso nuo pat
ies žmogaus vidinio pasaulio. Jis, šiuo metu labai apleistas, ateityje gali būti begalo svarbus.

Žmogus ateityje tikrai taps vertybe, kaip ir mūsų gyvenimui tinkama planeta palankiomis sąlygomis. Jei jos pradės keistis, ateities žmogus išmoks, sugebės tuos procesus suvokti ir greitai, efektyviai valdyti (prie to jau artėjama). Visa tai turi sužinoti ateities žvalgas ir aprašyti ateities vizijose, kurios įmanomos labiausiai ir kurios gali būti aukščiausios mūsų ateityje, nes siekti žemo ar pasiekiamo žmogui - ne garbė. Siek aukščiausio, o jei nepasieksi, tai nenusimink pasiekęs ir dalį to. Nors ir dabar gyvenime pasitaiko, kad pats nieko nesieki, o gyvenimas surengia tokį šuolį, apie kurį net nesvajojai.

Kaip, kokiu būdu tai įmanoma? Reikėtų patyrinėti tuos, kurie padarė fantastinius šuolius. Ar jie patys tai susikūrė, ar jiems suteikta dovana? Jei dovana, tai už ką? Kuo tie žmonės nusipelnę? Kame jų vertė? Gal tai tikėjimas? Antra, galbūt, jie elgėsi teisingai, o jei ir ne visai teisingai, tai toks elgesys finale vis tiek daugeliui suteikė naudos.  Trečia, gal tai žinių, sugebėjimų dovana iš aukščiau, nes ne viskas esti vadovėliuose, ne viskas perduodama žmonių lūpomis, o kartais ateina tiesiog į galvą minčių, scenų pavidalu.
Iš kur ateina tokia informacija? Iš ateities, ar iš tolimų civilizacijų? O gal tai buvusių mąstytojų, fantastų toli siekusios svajonės, patikrintos laike ir perduotos į ateitį žvalgams. Šis minties kelias yra pats progresyviausias. Jame žmogui nereikia turėti išankstinių duomenų. Svarbu tik nepražudyti gautos minties, ją realizuoti, paskelbti ar pateikti tiems, kas ją gali realizuoti.

Todėl ateities žvalgo darbas - kolektyvinis. Jis turi mokėti gerai bendrauti, suprasti žmones bei žinoti, ką kam sakyti, kur eiti, ką daryti, kad nebūtų apšauktas fantastu ar utopistu. Juk ne visos mintys yra arti realybės ar mums įprasto suvokimo. Kai kurios gali būti iš tolimiausios ateities. Neužpyk ant to minčių šaltinio, jei jis netyčia suklydo, nors, greičiausiai, jis žinojo, kam tą mintį siųsti ir kas su ja bus padaryta.

Taigi, reikia žinoti galimus minčių šaltinius, suprasti jų tikslus, ketinimus. Tam bus reikalingas protas, intelektas, dvasingumas. Bedvasis žmogus nesuvoks kito išminties, pats jos neturės ir kitos neįsileis. Ateities žmogus tikrai turės išminties, jeigu ne bus tikru išminčiumi. Tai ir sėkmės garantija, ir apsauga nuo pavojų. Visa tai - ateities žvalgo savybės.

Ar ateities žvalgas bus labai tvarkingas, organizuotas, nenusikalbantis? Neleisdamas sau vidinės minčių laisvės, negalėsi gauti tokių minčių, kurios nepatenka į tvarkingųjų sąrašą. O tvarkingos mintys tikrai nebus iš ateities, nebent ilgą laiką buvo nepastebėtos panosėje. Tai, kas mums atrodo nesąmonė, absurdas, ateityje gali būti norma, todėl sijoti aklai visko nederėtų. Bėgant laikui, atsirandant naujų ateities žvalgų, jie jau supras, kas ten buvo. Vienas žodis, spontaninis išsireiškimas gali "pastatyti ant kojų ilgai mindžiotą" genealų atradimą. Informacijos tvarkymas šiuo atveju - labai svarbus.

Neapsišiukšlinti ir neišmesti to, kas ateityje gali būti vertinga!

<...>

Todėl ateities žvalgas minimum atrodys KEISTAS, kaip Edgaras Keisas.
Ar ateities žvalgas turės puikią fenomenalią atmintį? Jeigu taip būtų, sunku būtų pastebėti, prisiminti iš pirmo žvilgsnio nesąmoningus nereikšmingus paralelinius įvykius. Tai daugiasluoksnis atviras mąstymas ("open mind"). Atminties užterštumas tikrai nesukliudys su savo begaliniu kiekiu informacijos, nors kas žino. Ateities žvalgas pastebės reiškiniuose ne tai, ką visi pastebi, o naujas, negirdėtas detales, sąryšius. Tai geras priežasties-pasekmės ryšio valdymas, jo globalumo suvokimas.

Ateities žvalgas jau ir be informacijos generuos begales fantastinių, dažnai nerealių ar net nereikalingų idėjų, projektų. Tai ateities žvalgo smegenų mankšta. Ne viskas turi būti darbas. Be treniruotės nebus gerų rezultatų, todėl sugebėk atsirinkti realų grūdą iš ateities žvalgo pasakojimų. Jo kūrybiniai sugebėjimai ryškiai viršys jų realizaciją, tačiau atrinkus naudingas idėjas artėtum prie ateities dideliais tempais.

Ar galima ateities žvalgui sukurti atradimų planą? Vienu momentu jis gali atrasti labai daug, kitu - vos vos. Tai nereiškia, kad jis ištisai lauks. Visa tai - ilgas paruošiamasis darbas. Negalima jo vertinti pagal pauzes ir nematyti, nepastebėti, neįvertinti atradimų. Juk žmogus nedaro atradimus taip stabiliai, kaip maitinasi, o valgyti juk reikia. Tuo tarpu atradimai stabilumų nemėgsta, greičiau - bangas. Į tai reikia atsižvelgti.

Geriausiai žvalgą įvertinti pagal jau padarytus atradimus. Atradimų autorystės, nuosavybės klausimas - gana opus. Jei žmogus daug metų paaukojo dėl vieno-kito atradimo, tai atlyginimas už jį negali būti mėnesio ar kelių dydžio. Taip apmokamas ateities žvalgas į ateitį nesižvalgys. Jis ieškosis sau pastovaus pragyvenimo šaltinio, o gal net kentės ištisinius materialinius  nepriteklius. Tuo tarpu atradimas nebus atlygintas pagal jo naudą visuomenei. Todėl neteisybės santykis su ateities žvalgu labai opus. Kai kurie žvalgo atradimai tol bus slepiami, kol su juo bus deramai atsiskaityta. Kas deramai su juo atsiskaitys, tas ir gaus tą dovaną. Ji tikrai yra dovana, nes žmonija tų atradimų pagalba gali išspręsti amžiams ar tūkstantmečiams į priekį savo esmines problemas. Kurias? – paslaptis.

Tik ateities žvalgas žinos su atradimu susijusius niuansus. Jų nežinant,
o tai bus beveik 100%, nesitikėk saugaus bei sėkmingo įgyvendinimo.

<...>

Todėl ateities žvalgą turi turėti visados prie savęs, o ne paleisti pas konkurentą. Saugok, gerbk jį, aprūpink, nes gali netyčia likti prie sudužusios geldos, kaip toj pasakoj apie auksinę žuvelę. Nebūk šykštus, nesąžiningas ateities žvalgo atžvilgiu, nes jis gali įžvalgyti gali labai įvairių dalykų. Net tų, kurie vykdo teisybę. Ar reikia to bijoti? Jei esi doras, sąžiningas, tai ateities žvalgas niekada tavęs neapgaus, kitaip jis praras savo dovaną.  Jo interesas išlikti sąžiningu, doru, nesukčiauti, bus daug kartų didesnis. Juk tai jo duona, jis turi ją gerbti.

Ar ateities žvalgas vienu metu gali būti ir mokslininkas? Tai labai retas derinys, tačiau, jeigu taip yra, jis dar didesnės vertės. O jeigu jis ir mokytojas, diagnostikas? Tai - iš viso retenybė. Jis padarys mauro darbą, reiks tik estetiškai, vizualiai ir sklandžiai jo darbus sutvarkyti. Tai jau būtų genijaus veikla, jei jis pats ir sutvarkytų. Tačiau krapštymasis detalėse žudo genialumą. Detalėms tvarkyti tinka bet kas, o esmę suvokti, apdoroti - beveik niekas. Todėl žinok, ko laukti ir reikalauti iš ateities žvalgo. Prie jo geriau turėk pastoviai įjungtą diktofoną ar kamerą, nei po to klausti, ką jis kažkuriuo momentu pasakė. Žodis - kaip žvirblis, ateities žvalgo lūpose – nuskrido ir nebepagausi. Jam daug dalykų būna
vieną vienintelį kartą. O jeigu kartojasi, tai jau gana svarbu.

Ateities žvalgo produktyvumas priklauso nuo jo laisvės ir sugebėjimo priimti informaciją. Suvaržyk laisvę, įsprausk jį į rėmus ir jo produktyvumas kris. Taip pat kris, jei jo nenaudosi, nebus deramų klausytojų - imtuvų. 
Tai antena, kuri ne bet kam transliuoja. Jei klausytojas turės neigimų, nusistatymų, netikėjimo, jis žlugdys ateitis žvalgo darbą. Teigimas - jį klaidins. Turi būti švelni nesuinteresuota trauka. Traukos specialistus irgi reikia ruošti. Taip pat svarbūs informacijos tikrintojai. Tai loginio mąstymo žmonės. Jų darbas - informacijos atsijojimas. Jie neturi piktintis radę nesąmonę.  Panašius dalykus reikia atidėti į šoną, bet jokiu būdu ne naikinti, ne trinti, ne nuvertinti. Tai - ne jų darbas.

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į ateities žvalgo prieštaraujančią vieną kitai informaciją. Ar jis suklydo, ar nemokėjo paaiškinti, ir kuri yra arčiau tiesos? Reikia turėti omeny, kad visiškos tiesos rasti neįmanoma, yra tik arčiau, ar toliau jos. Tačiau teigti, kad kažkas labai toli realybės, nes netelpa į dėsnius - irgi klaidinga. Jau dabar dėsniai valdomi aukštesniais, tai kas bus ateityje, kas yra kitose civilizacijose?

Galima susiprasti, kad ateities žvalgas yra kitų civilizacijų telepatas. Todėl nenustebk kai sužinosi, išgirsi pasakojimų su vaizdais iš kitų planetų su gyvomis būtybėmis. Nedžiūgauk linksmai bei nenumok ranka. Ten gali būti labai vertingos informacijos. Ne be reikalo ji ateities žvalgui pateikiama. Ji turi naudą, vertę tik sugebėk ją suprasti bei deramai panaudoti.


2006 08 18You have no rights to post comments


SEO by AceSEF

likebox

Dabar naršo

Mes turime 217 svečius online

Žinutė administratoriui