Jau seniai svajojau
sveikint tave, Žeme,
nuo aukščiausio kalno
mano šalyje,
štai atėjo laikas,
kai galiu ištarti –
Žeme, mylimoji,
dievinu tave.
Stoviu Juozapinės
kalno aukštumoje
ir žvelgiu į tolį
driekias platuma,
koks gražus esi man,
tu trapus pasauli,
aš tave globosiu,
kol esu gyva.

                 
2004 12 30
jausk medį
jausk žolę
jausk dangų aukštai
jausk durį į širdį
jausk melą giliai

nejausi – sudegsi
dangaus – žemumoj
nejausi – prasmegsi
jausmų platumoj

pajausi – suprasi
pasaulio tiesas
jei slėpsies – prarasi
savas svajones

                      2005 01 17
vieniša mintis 
klaidžioja po kūną
kur jai prisiglausti
negaliu patart
nes esu pati
vienišumo liūne
ieškau kas galėt
ranką duot ištraukt

taip giliai giliai
vienos bastos vargšės
ieško kur iškilt
viltį kam suteikt
mintys – jos pakils
aš tikiu sėkme jų
mano gi vienatvė
niekad nesibaigs

apdainuosiu ją
ilgesį ir skausmą
verks širdis drauge
žodžiai jai pritars
bet viltis lyg paukštis
tolumoj mojuos man
kantriai kantriai lauksiu
kol ji nusileis

                  
2005 10 23
Eiliuotos M I N T Y S
jau tada pirmą kart
sumaišty aš blaškiaus
kai atsakymų lietų
su skėčiu baidžiau

o jie lijo ir lijo
norėjo nuplaut
minčių juodas gijas
vis siekė sutraukt

bandžiau išlaikyti
blaškiaus maištavau
nepilk susimilki
leisk protą atgaut

mąsčiau tyliai ašara
krito nakty
nejaugi kažkas
patikėjo manim

kodėl gi stebėjaus
dvejojau ilgai
tikėt vis bijojau
ar svajos tatai

                   2006 05 01
>> <<
nėra tikėjimo
nėra vilties
beliko jausmas
savos kaltės
kaltės dėl laimės
darbų sėkmės
kaltės dėl meilės
ir ateities
kodėl neliko
šitų jausmų
širdy tik aidi
kaltė - tai Tu

             
2006 05 01
>> <<
ištirpo meilės jausmas
šią naktį tyloje
suvirpo visas kūnas
kai paliečiau tave
atodūsį jausmingą
jaučiau slapčia meldžiau
kad meilė išsilietų
banga sugrįžtų Tau

tarei, koks aš laimingas
aplieki dar karščiau
nudegink mano lūpas
rankas surišk tvirčiau
norėjau atiduoti
išplėšti su širdim
tą tyrą meilės jausmą
viliojantį tolyn
         
             2006 05 01
>> <<
2006.©Viltis
>>>>>2
Balandė
gyvenimo novelė
Rūta
1
Rašykite man:
pasaulis123@yahoo.com