Šio tinklapio tikslas – parodyti svarbiausius, esminius gyvenimo klausimus,
   ne duodant išsamius atsakymus į juos, o atkreipiant dėmesį į sprendimo būdą ir
    galimus variantus, galimybes, naujoves. Jų neišsprendus bus neįmanoma
    tobulai judėti nei žmogui, nei šeimai, nei visuomenei ar valstybei. Be šių
    esminių klausimų bus ilgai daromos klaidos ir pastovūs stabtelėjimai. Tai nėra
  sklandaus judėjimo principai.

      Pirmiausia reikia suvokti esmę, principus, tikslus ir tik po to eiti toliau.
   Be esminių dalykų nei valstybė, nei žmogus negalės judėti į ateitį maksimaliu,
    nepavojingu greičiu ar net didžiuliais šuoliais. Įmanoma pasiekti labai daug per
    trumpą laiką, bet ne tuo keliu, kuriuo dabar einama. Tai kovos, konfliktų,
   trukdymų vienas kitam kelias. Žmonija turi būti vieninga, tiksli, be esminių
  trūkumų ar klaidų. Tuomet ji tobulės milžinišku greičiu. Tai ne tiek vystymasis,
  kiek atsivertimas, staigus tapsmas kitokia – tobula.
Kaip tai padaryti? Atsakymai
  yra, tik reikia klausti, klausyti, apsispręsti, nuspręsti ir veikti.
   Tik po to bus daugiau.

      
Kaip išsiaiškinti, kas yra svarbiausia? Padarykite tokį eksperimentą.
   Iš dabartinės lietuvių literatūros išmeskite vieną kitą kūrinį arba knygą.
  Ar nuo to ryškiai pasikeis gyvenimas? Jeigu ne – jos nebuvo svarbios, esminės.
  Tuomet imkite ir išmeskite iš visur vieną kitą žodį. Ar nuo to sugrius visų
   gyvenimas? Tai priklauso nuo to, svarbų ar nesvarbų žodį išmetėte. Arba dar
    geriau, pabandymui, imkite ir panaikinkite iš lietuvių kalbos vieną kitą raidę.
    Ir tuomet suprasite, kas yra svarbiausia gyvenime. Viskas... priklauso nuo to,
    kurią raidę išmetėte. Be vienos kitos raidės galite jau nieko nebesuprasti,
   nesusikalbėti, nesuvokti apie ką eina kalba. Taip liksite be bendravimo.
  Toks šiuo metu ir yra dalinai teisingas, dalinai melagingas gyvenimo supratimas.
  Jūs nevertinate svarbiausių dalykų, o neesminius iškeliate į viršų. Kas ir kaip
   turėtų būti suvokimo viršūnėje?

        Tais esminiais dalykais remiasi ne tik tobulas, išsilavinęs žmogus, bet ir visi
    gyvūnai, augalai ir net materija. Tai
dėsniai, persismelkiantys per visas
  egzistencijos rūšis. Jeigu juos neigsite, tai jūsų ir šalia esančių gyvenimas
  sugrius. Atsisukite, išgirskite, pamatykite, supraskite tuos dėsnius, pradėkite
   jais vadovautis ir gyvenimas visiems ryškiai pakils aukštyn.

      
Kaip tai padaryti? - Pirmiausia, išgirskite kas čia  sakoma, kol neiškrenta
    svarbiausios, esminės, pagrindinės raidės, žodžiai, mintys, prasmė. Vėliau, jų
   jau galite nebesuprasti. Žmonija, norėdama aprėpti kuo daugiau, dažniausiai
  nutolsta nuo tiesos, nuo tobuliausio kelio. Svarbu atrasti ir visiems laikytis to,
  be ko negalima gyventi.

©2005-2006. Visos teisės saugomos
DISKUSIJOS
2006-04-07
7:23
Kas svarbiausia?
Kūnas, dvasia, gyvybė, materija, energija, namai, sveikata, meilė, laisvė,   tikėjimas, technika, pramogos, darbas, poilsis, pinigai, turtas, drabužiai, maistas, sąlygos, pažinimas, nežinojimas, jausmai, protas, intelektas, gabumai, talentas, genialumas, genai, išvaizda, galimybės, aiškumas, tėvai, draugai, vaikai, kalba, smulkmenos, esmė, ribos, beribiškumas, ryšiai, bendravimas,  naudingumas, įvairovė, dėkingumas, skaidrumas, kantrybė, ...
Apie mus
Paslaugos

MINČIŲ mokslas

Ateities vizija
MINTYS
Laiškai
Vertybių sistema
Diagnostikos centras
Manifestas
Brandi visuomenė
Vertybių įskiepis
Apie vertybes
Gyvenimo tikslas
MF paskirtis
Gyvenimo varikliai
Pažinimo kelias
Tikėjimas
M*M*T^M
Rašykite mums
Pradžia