Bendravimas
Bendravimas
©2006-2007. Visos teisės saugomos
DISKUSIJOS

     Niekam neturėtų kilti abejonių, kad bendravimas šiuo metu yra labai svarbus dalykas. Eliminavus jį iš mūsų gyvenimo, gyvenimas taptų visiškai kitoks nei dabar. Gal žmogus todėl taip ir išsivystė, nes turėjo tą galingą tobulinimosi įrankį.  Jis  persismelkia į pačias įvairiausias gyvenimo sritis. Juo paremta labai daug mokslo, meno, tikėjimo ir kitų sričių. Be
ndravimas turi savo tikslą, priežastis bei priemones. Tačiau, pirmiausia patyrinėkime, kas yra tas bendravimas.

      Daugelis pamanys, kad bendravimas - tai tik kalbėjimasis. Tačiau tai bus labai siauras, gal net ribotas, bendravimo suvokimas. Lietuvių kalba mums suteikia žymiai d
uaigua to veiksmo, santykio prasmių. Taigi, bendravimas – kažko darymas bendru. Bendraujant įprasta dalintis informacija, emocijomis, mintimis. Jo metu vyksta  pašnekovo stebėjimas, bandymas į jį įsijausti, suprasti jo padėtį, palyginti su savąja.

      Kita, su bendravimu susijusi savybė –
viešumas. Kas yra uždengta - tampa vieša. Bendraujant su žurnalistais, galima paviešinti daug gerų ar blogų dalykų. Žurnalistai gali taip įtakoti informaciją, kad ši gali tapti įdomesnė, svarbesnė, įtakingesnė (arba atvirkščiai - nereikšmingesnė). Be tokio poveikio informacijai galima nepastebėti daugelio dalykų, reiškinių gyvenime.

Bendrauti -  kažkam suteikti tai, ką turi ir gauti tai, ko reikia. Adresatas bendravimui gali būti kuo įvairiausias. Dalintis galima labai daug kuo, ne vien informacija. Tai dėmesys, pastangos, globa, rūpestis, patarimas, pagalba, kartais net kliudymas. Nemanykite, kad kliudymas - tik neigiamas veiksmas. Jeigu jis naudojamas norint sutrukdyti  daryti blogus darbus - jis tampa geru. Pavyzdžiui, sukliudyti daryti nusikaltimą.

     Bendravimas nebūtinai turi pasireikšti abiejų pusių aktyviu dalyvavimu. Gali būti ir virtualus, menamas, įsivaizduojamas  bendravimas, pavyzdžiui, su savo namais. Kai kas gali juos
taip vertinti, kad tai supanašėja į bendravimą. Kaip, pavyzdžiui, vyrai bendrauja su savo mašina, kad ši ilgiau ir geriau tarnautų.  Dažnai stebimas mašinos pagerėjimas, pasitaisymas vos tik ją nuplovus, išvalius ir sutvarkius jos saloną. Ar tokio santykio su mašina negalime vadinti bendravimu?

Kadangi jau prakalbome apie egzotiškesnius bendravimo būdus, galima pratęsti bendravimo, kaip
santykio, nagrinėjimą. Santykis su kažkuo gali būti  sudėtingas, įvairus ir labai daugiaprasmis. Jis gali būti su žmogumi, gyvąja būtybe, su visiškai nematomu objektu, su savimi ar su neturinčia dydžio, sunkiai apibrėžiama sritimi. Sakykime, santykis su darbu. Šiuo atveju tas santykis - sudėtingas bendravimas kažką iš jo gaunant ir kažką jam suteikiant. Suteiki savo pastangas, jėgas, žinias, dėmesį, o gauni atlyginimą, gyvenimo išlaikymą arba ... pasityčiojimą. Kaip ir bendraujant su žmogumi.
  
Tęsinys...
         Apie mus ...
        
Draugai ...
Pagalba asmeniui/verslui  
Diagnostikos centras ...
Vertybių sistema   ....
Ateities vizija
Manifestas„Kaip gyventi
Laiškai P + B K V+
Autorinės mintys   
Atsakymai, komentarai
Jūsų atsiliepimai
D i s k u s i j o s
NUORODOS
Naujienos, Pokyčiai >

Straipsniai ...
Apie Vertybes
Vertybių įskiepis
M * M * T ^ M
Tikėjimas
Gyvenimo tikslas
Gyvenimo varikliai
Pažinimo kelias
Kas svarbiausia?
Brandi pilietinė visuomenė?
Laiko mašina
Žmogaus vadovas+citatos
Jeigu...
Lietuvio įvaizdis   
Minčių balsas
Skaitiniai ...
Mažoji kūryba
Eiliuotos mintys