Visuomenė    Valstybėje      Padėti žmogui       Tvarkau                Kritiką             Palaikyti / keisti
  Daiktas     Kambaryje       Tarnauti       Funkcionuoju       Minčių, abejonių     Palikti / pakeisti kitu
  Augalas     Gamtoje      Išlikti              Augu             Medžiagas         Saugoti / apriboti

         
Diagnostikos centro paskirtis - pasitikrinti save.  Tačiau tikrinti galima ne tik save. Kadangi žmogus turi labai vertingą savybę į ką nors įsikūnyti -  jis gali pabandyti patikrinti bet ką, svarbu save  įsivaizduoti tuo  "bet kuo". Todėl galimuose atsakymų į klausimą “kas esi?” variantuose, galite rasti tokius atsakymus - daiktas, valstybė, mokslas, menas, žinios ir daugelį kitų. Mes dar neimame tokių sudėtinių atsakymų, kaip  “studentas– tinginys” ir pan.
       Realiame žmoguje viskas daug sudėtingiau. Vienu metu galime turėti daug atsakymų, tačiau jie nebus vienodos vertės, tikslumo. Norint pilnai atsakyti į klausimą „
kas esi?“, reiktų pradėti tyrinėti ir atskiras žmogaus savybes, o tai išsitęstų į begalybę, nes atrastume vis naujų ir naujų iki tol nebuvusių savybių. O jeigu geriau įsivaizduotumėme  - pradėtume ir tapti kažkuo kitu. Tai parodo žmogaus galimybes

      Atsakydami į diagnostikos centro klausimus galime  susidaryti menamą, o gal ir tikrą asmenybės, šeimos, partijos, visuomenės, o gal net žmonijos vaizdą. Kai kurie atsakymai gali būti ne tik svarūs ir reikšmingi, bet gal net galingi.

      Diagnostikos centro
pagalba sukuriamas virtualus bendravimas su savimi. Jis  gali duoti daug vertingos informacijos asmenybės  tobulinimui, naujų savybių ir rolių atskleidimui.
Jei ką nors daryti – tai su realia nauda sau, kitiems, visiems.

      Dar viena Diagnostikos centro paskirtis – gauti pradinę informaciją asmeninės
ateities  kūrimui. Nematydami ateities, nežinodami, kaip ją pasiekti ar sukurti, galima ilgai klaidžioti gyvenimo klystkeliais. Kas intuityviai turi savo „Ateities viziją“ ir ja vadovaujasi, tiems gal ir nereikia. Tačiau daug žmonių, įmonių, partijų neturi savo aukščiausios ateities vizijos. Kas ją turi, gali žiūrėti per arti savęs. Gal būt, ateitis artėja prie mūsų žymiai greičiau, nei mes visi įsivaizduojame. Jūs matote savo viziją keliems metams į priekį, o keliasdešimties metų ateitis jau stovi „už durų“ ir laukia, kol kas nors jas atidarys. Tuomet jūsų ateities vizija iki 2020 metų gali būti realizuota  per kelis metus ar dar greičiau. Juk mažai kas žino ateitį.  Jos artėjimo greitis skirtingiems asmenims, visuomenėms, valstybėms yra labai skirtingas.

       Tačiau neskubėkime  užbėgti įvykiams už akių. Pirma reikia praeiti būtinus diagnostikos etapus. Kokie jie – priklauso nuo kiekvieno konkretaus  žmogaus, šeimos, grupės, partijos ir net visuomenės ar valstybės.
                                                                  
©2005-2008. Visos teisės saugomos
Diagnostikos
            centras
  Kas esi?     Kur esi?      Ko sieki?         Ką darai?        Ką gauni?        Kaip vertin(t)i?
Kas esu? :

Studentas
Tėvas
Draugas
Verslininkas
Stebėtojas
Kontrolierius
Teisėjas
Tinginys
Menininkas
Filosofas
Fizikas
Kompiuteristas
Mokslininkas
Politikas?
Demagogas
Analitikas
Pašnekovas
Kūrėjas
   ir t.t, t.t.
   ..............
Apie mus
Pagalba asmeniui/verslui

MINČIŲmokslas

Ateities vizija
MINTYS
Laiškai
Vertybių sistema
Manifestas
Brandi visuomenė
Vertybių įskiepis
Apie vertybes
Gyvenimo tikslas
Kas svarbiausia?
MF paskirtis
Gyvenimo varikliai
Pažinimo kelias
Tikėjimas
M*M*T^M

Kūryba...
Balandė
Eiliuotos mintys
DISKUSIJOS
Pradžia
  Mintis      Visur / niekur     Realizuotis            Valdau             Energijos/stabdymą      Ne žmogui spręsti
  Žmogus     Namie, darbe    Laimės        Keičiu pasaulį      Pasekmes         Apdovanoti / bausti
  Gyvūnas     Žemėje         Laisvės           Gyvenu          Palikuonis        Netrukdyti / apriboti