-Galima sunkesnį klausimą?
-Neskubėkime sunkinti. O gal jūsų atsakymas bus neteisingas. Kad sužinoti kas esame, reikia save su kažkuo palyginti.
Na, kad ir toks: "Nestovėk, kaip stulpas, arba kelmas"
Arba: "Užsispyręs, kaip ožys"
Arba šitoks: "Na ir gudri tu, kaip lapė"
Dar girdėjau: "Lietuvos padangėje sužibo nauja žvaigždė"

Tai kas mes esame - daiktas, gyvūnas, ar įvykis?
- Žmogus!
O kas tai yra? Profesija? Statusas? Pareigos? Titulas?
O gal tai  paprasčiausias apibūdinimas?
Visa kita priklauso nuo konkretaus asmens.
Esame gana panašūs iš išorės, bet
TAIP skirtingi iš vidaus...
Labiausiai mes panašūs į juodąsias dėžes. Vienos geriau prasimato, kitos sunkiau. Yra tokių dėžių, kurias atvėrus krašto nesimato, kitose vietoj įsivaizduotos erdvės taip tampa ankšta, kad ir būti nesinori. Gal todėl žmonės ir slepiasi?
Jie bijo atskleisti savo vidų, nes jame galima rasti
VISKO!

      Pirmasis etapas baigtas. Klausimas „kas esame?“ daugelio galėjo būti neteisingai suprastas. Žmogus, apie kurį
čia beveik nieko neparašyta, nėra tokia vieninga būtybė, kaip atrodo. Kai užduodi klausimą daugiskaitoje, tai norėtum, kad žmonės būtų susiję kažkokiu ypatingesniu ryšiu - daugiau nei bendras žemės paviršius, daugiau nei panašios gyvybinės funkcijos, daugiau nei panaši kalba.

      Žmogus savęs netapatina su visa
žmonija. Jis yra atskiras individas. Klausti „kas esame?“ galime tų, kurie jaučia save vientisos žmonijos, turinčios  panašius siekius, ketinimus ar principus, dalimi. Dauguma šioje žemėje turi labai skirtingus siekius, ketinimus, interesus. Net jeigu jie ir yra panašūs, tai kiekvienas siekis, šalia kito žmogaus siekio, nebus jam nei artimas, nei lygiagretus, o dažniausiai priešingas. Kadangi siekis turi  dar ir kryptį, kaip vektorius, tai atskirų žmonių siekiai gali būti diametraliai priešingi. Tuomet nugali tas, kuris yra gudresnis.

     Vienybė, artumas tarp žmonių atsiranda tuomet, kai visi jie turi bendrą priešą. Kai priešo nebėra, jie tampa vienas kitam priešai ir pastoviai vienas su kitu kovoja dėl vietos, dėl geresnio gyvenimo, dėl laisvių ir galimybių. Kai du pešasi nukenčia trečias. Jeigu tie du yra vyras ir žmona, tai kenčia vaikai. Jeigu du besipešantys yra partijos, tai kenčia visa valstybės valdymo sistema. Jeigu pešasi dvi valstybės, tai kenčia ne tik jų piliečiai, bet visas pasaulis. Užtenka prisiminti kam padarė įtaką Černobylio elektrinės avarija. Nukentėjo didžiulė Europos dalis. Upių permetimo pasekmė – Aralo jūros nykimas. Kas labiausiai šildo išmetamosiomis dujomis klimatą, o kas dėl to nukenčia? Pasaulyje mes esame visi susiję, nors to ir nenorime pripažinti. Štai skelbiama apie artėjantį paukščių gripą. Paukščiai, kaip ir oras, ar vanduo vienija žmones, šalis. Jeigu žmogus nesusivienija laimėje, tai teks susivienyti nelaimėje.

    Į visus žmones, partijas, valstybes žiūrėti, kaip į vientisą kūrinį nėra teisinga. Kadangi to vientisumo nėra, kiekvienas žiūrėsime į konkretų asmenį, įmonę, partiją, valstybę, žmoniją. Tuomet klausimas „KAS ESAME?“ bus perfrazuotas į „KAS ESI?“.

     „KAS ESI?“ - gal būt esi genijus, gal monstras, o gal vilkas avies kailyje. Kiekvienas  gali sau iškelti šį klausimą ir rasti atsakymą. Tai mažiausiai ką gali padaryti pats. Reikia dar analizės, išvadų, sprendimų, veiksmų, kurie vadinami korekcija. Kai kam gal net reiktų visiško kurso pakeitimo. Asmeniui, valstybei, žmo
nijai, valdžiai?

     Diagnostikos centro klausimai skirti  kiek
vienam iš mūsų, kad save pasitikrinti ar nekenkiame sau, kitiems, artimiesiems, visai žmonijai. Jeigu šie klausimai bus nustumti tolyn, tai gyvenimas dėl to negerės. Žmogus iš prigimties nėra nuostabus sutvėrimas. Kaip dažnai matome, jis yra kovotojas, gal būt plėšrusis žvėris, nors ir kaip jam norėtųsi pasirodyti nekaltu avinėliu.

    Šio projekto prasmė yra atsukti žmogų į save ir parodyti ne tik tai, ką jis nori matyti, bet ir tai, kas matosi iš šono arba iš viršaus. Kaip tai pasiseks – žiūrėsime.
©2005-2007 .Visos teisės saugomos
Rašykite mums
Kas esi ?
2005-12-01
    Pradžia

 
Žmogus N   #
Daiktas
Gyvūnas
Augalas
Objektas
Medžiaga
Įvykis
Reiškinys
Informacija
Valstybė
Civilizacija
Kosmosas
PASAULIS

Nematerija
Ankščiau buvo ...
DISKUSIJOS
Apie mus
Pagalba asmeniui/verslui

Minčių mokslas
Diagnostikos centras
Ateities vizija
MINTYS
Laiškai
Vertybių sistema
Manifestas
Brandi visuomenė
Vertybių įskiepis
Apie vertybes
Gyvenimo tikslas
Kas svarbiausia?
MF paskirtis
Gyvenimo varikliai
Pažinimo kelias
Tikėjimas
M*M*T^M

Skaitiniai ...
Mažoji kūryba
Eiliuotos mintys
Diagnostikos  centras
Kas esi? Kur esi?   Kur eini?    Ko sieki?   Ką darai?   Ką gauni?   Kaip vertin(t)i?