©2005-2006. Visos teisės saugomos
Rašykite mums
LR Prezidentui
Valdui Adamkui
    Ats.

prof. A. Bumblauskui

Rimvydui Valatkai

Andriui  Kubiliui

"N, Židiniui"

Q. Cooper

S. Tamkevičiui


Laiškai

     Tai laiškai, kuriuose buvo išreikštas susirūpinimas Lietuvos padėtimi ir
jos perspektyvomis.

     Laiškai parodė mums žinomų asmenų domėjimąsi Lietuvos padėtimi ir suinteresuotumu ją keisti, taisyti, įtakoti.

     Laiškai taip pat parodo, kaip žmogus arba instancija reaguoja į laiškus.
    Apie tų laiškų svarbą ar nereikalingumą siūlau spręsti patiems.
     Ne visi esame idealūs, tačiau kai ką sužinoti visiems būtų įdomu.

     Kai kuri korespondencija laukia savo laiko. Gal būt jis ateis ir žmonės sužinos daugiau.