Materija - Mintis
©2006.Visos teisės saugomos
Minčių fontanas
~ ~ ~ ~
Ateities vizija
MINTYS
Laiškai
Vertybių sistema
Diagnostikos centras
Manifestas
Brandi visuomenė
Vertybių įskiepis
Apie vertybes
Gyvenimo tikslas
Kas svarbiausia?
MF paskirtis
Pažinimo kelias
Tikėjimas
M*M*T^M
FORUMAS
Aukštas: priklausomai nuo masės, energijos, sąveikų, poveikio.
savybių palyginimas

Minčių mokslas

Apie autorių

Paslaugos

Apžvalginė-
paruošiamoji medžiaga:

Trumpa temų apžvalga

Tyrimo metodas   N

Minčių savybės

Kūnas - Dvasia

Ateities žvalgas N
Materijos savybės
Minties savybės
Pastaba
Eil.nr.
Aptinkamumas
1.
Žemas: iki tam tikro lygio neaptinkama. Paprastai nesąveikauja su materija.
2.
Gana tikslus, prognozuojamas. Gali būti be galo ilgas, vidutinis, trumpas, labai trumpas.
Amžius beveik nežinomas. Paprastai trumpas, vidutinis, retai ilgas. Ypatingai retais atvejais amžinas.
Amžius
Įvairovė
3.
Nedidelė. Dalelių skaičius gana mažas. Žymiai didesnė energijų įvairovė. Tik trys žinomos sąveikos.
Labai didelė, retai pasikartojanti, be galo retai sutampanti. Apima materijos ir informacijos įvairovę.
Jungimasis
4.
Priklauso nuo atominės, elektroninės struktūros. Įmanomi įvairūs junginiai.
Jungimasis retas, specifinis, priklauso nuo susijungiančių minčių savybių.
Sąveikos, jų tipai.
Poveikis
5.
Priklauso nuo dalelės tipo. Didžiausias poveikis – elektromagnetinis. Lokaliai stipriausias - branduolinis. Silpniausias – gravitacinis. Bangų poveikis įvairus, stiprus.
Retai fiksuojamas, dėl ko neaprašytas mokslinėje literatūroje. Priklauso nuo įvairiausių sudėtingų sąlygų. Nuo mažo iki didžiulio, dažniausiai - jokio. Asmeninis, selektyvus.
Virsmai
6.
Virsmai labai reti, nebent nestabilių atominių struktūrų. Dažniausiai bangos energijos ir elektronų energijos mainai. Labiau dažni kraštutinėmis sąlygomis – temperatūroje, slėgyje.  m->E, E->m.
Gana lengvi, nepastebimi, kartais reti, neįmanomi. Priklauso nuo minties tvirtumo, nuo sudedamųjų dalių ryšio, nuo sąveikų su kitomis mintimis. Lengviausiai įmanomi sudėtingų signalų atveju.
Tikslumas
Didžiulis, kvantinis. Dideliuose kiekiuose skaitine išraiška didžiulis tikslumas. Tikslūs energijos mainai, santykiai, konstantos. Masės, energijos tvermės dėsnis.
Tikslumas mažas, apytikslis, panašus. Nežinomas dydis, ribos, netikslus egzistavimo laikas, poveikio stiprumas. Maža gali virsti didele ir atvirkščiai.
7.
Informacinis talpumas
Nedidelis: priklauso nuo galimų atominių, elektroninių kombinacijų. Bangų atveju žymiai didesnis informacinis talpumas, galimybė koduoti, moduliuoti. Didėja kylant dažniui.
Nuo mažo iki didžiulio. Labai įvairus. Gali sutilpti miliniškas informacijos kiekis. Labai tinkama informacijai saugoti. Neapribotas erdvės ir laiko.
8.
Judėjimo galimybės
Atskiroms dalelėms apsiriboja šviesos greičiu. Dideliems kūnams daug didesni apribojimai. Bangų sklidimas - tik šviesos greičiu.
Judėjimas neapsiriboja erdvės savybėmis. Gali išbūti toje pačioje vietoje ilgą laiką, patekti bet kur priklausomai nuo savybių.
9.
Minties greitis- atskira tema.
Tarpusavio sąveikos jėgos
Dalelėms – tikslios, dėsningos, prognozuojamos. Priklauso nuo atstumo, erdvės savybių (/r2) bei dalelių tipo.
Retai pasireiškiančios, viena kitą įtakojančios. Vienos minties kitai įtaka priklauso nuo sudedamųjų dalių sąryšio.
10.
Mintys gali būti stiprinamos, slopinamos, keičiamas poliariškumas.
11-20.
Tęsinys ->
Surask.lt